Kennel Boarhunters Kontaktuppgifter - Kennel Boarhunters Great Danes

Friska, vackra och smarta, våra blåa eller svarta
Go to content

Kennel Boarhunters Kontaktuppgifter

Kontakt - Länkar
E-post Tiina: tiina@boarhunters.se
Tel: 0739-716938
Viktiga länkar

Svenska Kennelklubben
    www.skk.se

Svenska Grand Danoisklubben
   
www.sgdk.se

Deutscher Doggen Club
    www.ddc1888.de

Verband Deutsches Hundewesen
 www.vdh.de

EuDDC
   www.euddc.org


Back to content